Tasques de pavimentació al carrer Moreria d'Aitona

28/06/2022

Els treballs es duen a terme al tram final d’aquest vial que enllaça amb el carrer Forn.

L’Ajuntament d’Aitona actua des d’aquesta setmana al carrer Moreria amb l’objectiu de millorar l’estat del paviment asfàltic d’aquest vial del municipi i garantir una bona mobilitat i la seguretat per aquesta via.

Els treballs es duen a terme en el tram final del carrer Moreria que enllaça amb el carrer Forn. Prèviament. s’executa un reperfilat a la vora de la serra i, a continuació, es fa una cuneta que es revesteix de formigó i es col·loca una tira de vorada per protegir la cuneta de despreniments.

El final de la cuneta es connecta a la xarxa de clavegueram i es pavimenta el camí amb aglomerat asfàltic, donant pendent única cap a la cuneta. L’espai fins a les cases, a més, també es formigona. Finalment, es protegeix el talús amb una barrera biona clavada a terra.

Infolleida