Treballs d'adequació dels nius de cigonyes al campanar de l'Església de Sant Jaume de la Granja d'Escarp

12/03/2019

⦁ Té com a objectiu ordenar el creixement de les colònies de cigonyes i evitar danys al patrimoni i molèsties als veïns

La setmana passada, tècnics de la secció de Biodiversitat i Medi Natural del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les parròquies de la Unitat Pastoral d'Aitona, Seròs, La Granja d'Escarp i Massalcoreig, i amb l'Ajuntament de La Granja d'Escarp van procedir a rebaixar un dels nius ubicat al campanar de l'església de Sant Jaume, al municipi de La Granja d'Escarp.
Aquesta actuació s'emmarca en les tasques que anualment es duen a terme des del Departament de Territori i Sostenibilitat amb la finalitat d'ordenar el creixement de les colònies de cigonyes de la nostra demarcació i evitar danys patrimonials en les edificacions on s'implanten els nius i/o riscos i molèsties per a la població, cercant l'equilibri entre el foment de la biodiversitat i la protecció d'una espècie protegida com és la cigonya i l'adequada implantació en l'espai urbà.
En aquesta actuació, que va ser preventiva, es va rebaixar el niu de la coberta del campanar situat a la vertical del carrer de Lleida, donat que tenia unes dimensions importants que provocaven que s'estengués més enllà dels límits de la teulada. També es va aprofitar aquesta actuació per a realitzar una sèrie de fotografies dels altres quatre nius existents, a l'objecte d'estudiar les mesures que s'haurien d'implantar al campanar de l'església a partir del mes d'agost -un cop finalitzada la campanya de cria- per tal d’evitar que la presència dels nius afecti negativament a la conservació d'aquest edifici que forma part del patrimoni local (plataformes, línies de protecció electrostàtiques, etc.) i d'altres accions per fer compatible el manteniment i neteja periòdics dels nius amb criteris d'eficiència pressupostària (accés interior, ancoratges i línies de vida per a subjecció dels operaris, etc.)
Aquest estudi tècnic de la colònia de cigonyes de l'església de Sant Jaume, el promou la Unitat Pastoral de la qual forma part la parròquia, en col·laboració amb l'Ajuntament i el Departament de Territori i Sostenibilitat, i formarà part dels treballs de gestió ambiental que des del 2014 s'estan promovent des de la Parròquia de Seròs en relació a la colònia de cigonyes que hi ha implantada, la qual cosa permetrà de facilitar-ne els tràmits i aprofitar l'experiència adquirida en la gestió tècnica de la colònia d'aquests darrers anys. Entre d'altres mesures, aquest estudi, que tractarà de manera unitària les colònies de cigonyes situades a La Granja d'Escarp, Seròs i Massalcoreig, preveurà també la possibilitat d'implantar alguns nius artificials en algun espai del medi natural adient per a la seua nidificació que interessi de potenciar ambientalment des del municipi.
Infolleida