L'Ajuntament d'Alguaire informa tot el poble de les estrictes mesures sanitàries que regiran durant la jornada electoral de diumenge

10/02/2021

L'Ajuntament d'Alguaire ha comunicat avui a tota la població les mersures de seguretat sanitària que regiran el proper diumenge 14 de febrer, en motiu de la jornada electoral:

"La situació epidemiològica a causa de la COVID19 ens obliga a donar una especial rellevància a les mesures de seguretat, adequació i organització de protocols adoptats per als col·legis electorals, per tal de garantir el dret a vot amb la màxima seguretat possible per als electors.
A continuació es recomanen i es detallen un seguit de pautes per accedir al col·legi electoral i realitzar el vot:
Es prioritzarà que els i les votants portin el sobre amb papereta preparats desde el domicili per tal d’evitar aglomeracions.
En les cues exteriors d’accés al recinte i en les d’interior del recinte, cal respectar la distància de seguretat d’1,5 metres entre votants.
Respectar en tot moment, els circuits de sentit únic establerts i seguir les senyalitzacions mitjançant cartells i les indicacions dels responsables i col.laboradors de seguretat sanitària.
Ús obligatori de mascareta, en tot moment. Reducció de la interacció social.
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida del recinte. Evitar, en la mesura que sigui possible, tocar poms, portes, taules, etc.
En el moment del vot, només podrà haver una persona votant en el front immediat de cada mesa i a la distància de seguretat indicada al terra.
El votant exhibirà el seu document DNI als membres de les meses. Els membres de les meses no tocaran en cap cas el document. Si és necessari, les meses podran utilitzar una safata per col·locar-hi el document.
Els votants dipositaran el vot a l’interior de l’urna. Els membres de la mesa no tocaran el sobre de votació, però sí seran els que retiraran el paper que tapa l’urna.
Es recomana anar a votar segons una distribució de franges horàries en benefici de la seguretat sanitària :
Els col·lectius de risc votaran preferentment de les 09:00h a les 12:00h.
Els votants no pertanyents als col·lectius de risc o en quarentena votaran preferentment de les 12:00h a les 19:00h. Els col·lectius de persones en quarentena –contagiats, contactes estrets i sospitosos– votaran de les 19:00h a les 20:00h.
En la mesura del possible, es procurarà en els espais electorals garantir la ventilació constant i adequada a l’afluència prevista. Els punts d’accés i de sortida al recinte seran independents per a cada mesa electoral i romandran sempre oberts.
Es netejarà i desinfectarà l’espai abans, durant (amb la regularitat pautada per l’autoritat sanitària) i després del seu ús el dia de la votació. Es proporcionarà el material de seguretat (gel hidroalcohòlic, guants, desinfectant...) que es dipositarà en diferents punts del col.legi electoral.
Siguem responsables i seguim les indicacions dels responsables i col·laboradors de seguretat sanitària per tal de garantir, el màxim possible, una jornada segura per a tots.
Infolleida