REPORTATGE. Club de Bàsquet Alpicat

10/04/2019

A Segrià TV els mostrem la història, el dia a dia i els objectius del Club de Bàsquet Alpicat.
Joan Llompart