L'Ajuntament d'Almacelles crea una gran i cèntrica zona esportiva, amb poliesportiu i pistes exteriors

03/10/2020

Almacelles treu a concurs els serveis d'arquitectura per a la redacció del projecte bàsic i executiu de la nova sala esportiva i la urbanització del nou àmbit esportiu del Parc d’Europa d’Almacelles.
L’Ajuntament d’Almacelles ha tret a concurs en el seu Perfil del Contractant, el plec de clàusules i prescripcions tècniques, que han de servir per escollir el despatx d’arquitectes o enginyers que es faran càrrec de la redacció del projecte bàsic i executiu de l’àmbit esportiu del Parc d’Europa d’Almacelles.
Aquest projecte ha de contemplar la construcció d’una nova sala esportiva polivalent en la zona pròxima al Parc d’Europa, així com totes les zones verdes annexes i tot un seguit d’equipaments esportius a l’aire lliure que aniran interrelacionats. Es preveu que el projecte contempli les diferents fases de construcció i, en funció de les necessitats i disposició pressupostària del moment, s’anirien executant de forma paulatina en el temps.
Aquesta gran intervenció en els equipaments esportius d’Almacelles ve condicionada ja en l’anàlisi i valoració que se’n feu al Pla Estratègic i Esportiu de la vila (2018), quan es constatava que la població era deficitària en equipaments esportius, atès el nombre de persones que practiquen de manera més o menys regular algun esport, i el nombre d’entitats, clubs i associacions esportives existents al municipi (més de 22, que abastarien un miler de persones que estan associades o participen en alguna d’aquestes vint-i-dues modalitats esportives diferents). En l’actualitat, únicament hi ha un pavelló poliesportiu que està completament desbordat i, des de fa uns deu anys, també es deriven alguns esports a la Sala Polivalent que, tot i així, també es contempla com del tot insuficient per donar resposta a les necessitats esportives actuals del municipi.
Amb aquest concurs es pretèn, doncs, posar fil a l’agulla i donar sortida a les necessitats de poder comptar amb una nova sala poliesportiva polivalent, així com amb diferents equipaments esportius a l’aire lliure propers i interrelacionats en un àmbit de zones verdes vinculades al Parc d’Europa d’Almacelles, dins el sector SUD-6 del municipi. El pressupost d’aquest concurs de projectes és de 95.000 euros i poden trobar més informació a l’enllaç:
Infolleida