La reubicació de les cigonyes de l'església de Seròs comença a donar fruits

11/07/2018

Enguany s'ha reduït el nombre de nius i diverses parelles s'han instal·lat als nius artificials del bosc de ribera

Seròs ha aconseguit que diverses parelles de cigonyes abandonin la zona urbana per instal·lar-se al bosc de ribera, seguint el pas del riu Segre. La intenció dels agents rurals i del Departament de Territori i Sostenibilitat és que la colònia que viu a l’església abandoni progressivament l’edifici per viure en nius artificials instal·lats amb aquest propòsit.

Cada hivern, el Departament de Territori i Sostenibilitat desfà els nius de la parròquia ja que si acumulen pes, poden arribar a pesar fins a 200 quilos i suposar un perill per la pròpia estructura de l’església o pels veïns en  cas que hi hagués un despreniment.

L’inici del trasllat de les primeres cigonyes al bosc i els primers polls a aquests nous nius és la constatació dels primers resultats del projecte. Ara caldrà esperar un any més per veure si en la propera retirada de nius de l’església hi ha més cigonyes als nius artificials del bosc de ribera.

Joan Llompart