Els Alamús obre les piscines municipals sota estrictes mesures de seguretat sanitària

29/06/2020

Inclouen la signatura d'una 'declaració de responsabilitat' per part dels usuaris.

L'Ajuntament dels Alamús obrirà aquest dimecres les piscines municipals sota estrictes mesures de seguretat sanitària, que inclouen fins i tot la signatura d'una declaració de responsabilitat (veure documents adjunts).
"Degut a la situació excepcional que ens ha generat la pandèmia del COVID-19, s'ha de mantenir i seguir unes determinades conductes i normatives que poden anar canviant, a les quals ens hi haurem d'adaptar", diu l'Ajuntament.

"Primerament, per tal de complir i respectar l'aforament màxim permès per les autoritats sanitàries, cal implantar torns de bany o franges horàries amb capacitat limitada de banyistes, tant al recinte com a les piscines.
Per a organitzar l'obertura proposem 3 torns o franges horàries (que podran ser rotatoris en funció de demanda):

- De 11 a 14 h

- De 14.30 a 17.30 h

- De 18 a 21 h

Aquest és un punt de partida de la temporada d'estiu, per la qual necessitarem la col·laboració i comprensió de totes les persones usuàries de les instal·lacions municipals, en una situació excepcional que haurem d'anar adaptant en funció de com evolucioni la pandèmia, i seguint en cada moment les directrius de les autoritats de sanitàries", afegeix.

L’Ajuntament informa que per recollir i pagar els abonaments de les Piscines Municipals cal venir a l’Ajuntament :

DILLUNS, 29 de juny: de 19 a 21 h

DIMARTS, 30 de juny: de 10 a 12 h

de 19 a 21 h

NO s’entregarà cap abonament sense la declaració responsable degudament signada, individualment pels adults i pel pare, mare o tutor/a dels menors.

Per a una millor organització es demana que es porti la declaració responsable degudament emplenada i signada i l’import exacte de l’abonament.

 Infolleida