Aitona treballa per conservar i inventariar el seu fons documental

12/06/2019

S’està duent a terme una cessió progressiva de documents històrics del consistori a l’Arxiu Històric de Lleida

L’Ajuntament d’Aitona va signar l’any 2016 un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per tal d’executar la transferència i cessió del seu fons documental a l’Arxiu Històric de Lleida. Un cop formalitzat aquest acord, l’any 2018 es va iniciar el procés; i al llarg dels darrers mesos, a través d’un total de tres trasllats, ja s’han transferit a l’Arxiu prop de 600 caixes amb documentació històrica del consistori i prop d’una vuitantena més al Jutjat de Pau i del Registre Civil.

Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament pretén posar en valor i difondre el ric fons arxivístic de la Casa de la Vila, i que inclou material d’alt valor com documentació judicial des de l’any 1832, les actes de Ple des de 1878, la correspondència rebuda o enviada des de 1914, o els comptes municipals des de 1922; entre moltes altres matèries.

Rosa Pujol, alcaldessa d’Aitona, valora molt positivament el procés iniciat, agraeix a la Generalitat i a l’Arxiu Històric de Lleida el seu suport i explica que “a Aitona disposem d’un veritable tresor documental que com a Ajuntament no ens podem limitar a conservar-lo a les nostres dependències. Hem de ser capaços de donar-li el valor afegit i la importància que mereix, obrint-lo a tots els nostres veïns i veïnes i garantint-ne un estat òptim de preservació”.

En aquest sentit, un cop finalitzat el procés de transferència documental, es resoldrà la problemàtica d’espai que suposava a la dependències municipals comptar amb tot aquest material, i el consistori passarà a disposar de plenes garanties de conservació del seu fons, així com d’un inventari detallat del mateix. Per tot plegat, aquest podrà ser difós mitjançant exposicions o a través de mitjans digitals -amb aplicació de les normes de protecció de dades i d’arxius- si s’estima oportú.
InfoLleida