Consoliden i restauren la necròpolis de les Roques de Sant Formatge de Seròs, que daten de fa més de 27 segles

17/01/2021

Aquests dies s'està realitzant una intervenció arqueològica preventiva a la necròpolis tumulària de les Roques de Sant Formatge, a Seròs. L'actuació consisteix en el control, excavació, consolidació, restauració i adequació de diverses estructures funeràries d'incineració que se sumaran a les que ja es van recuperar l'any 2017.
L'actuació encara queda lluny de donar per acabada l'excavació ja que la necròpolis abarca una gran extensió de terreny i podria haver-hi prop de 200 estructures que datarien dels segles VII o VIII a.c.
Els treballs de consolidació i restauració són realitzats per l'empresa Iltirta Arqueologia, SL i suposen una inversió de gairebé 12.000€ per part del Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat.

Les Roques de Sant Formatge és el jaciment funerari més extens de la vall inferior del Segre, i en el mateix indret s’hi troba una necròpoli tumular del bronze final amb camps d’urnes (1000-650 aC); un poblat ibèric (segles IV-III aC i unes trinxeres de la guerra civil (1938). La necròpoli és el jaciment més representatiu del conjunt de les Roques de Sant Formatge. És el primer cementiri d’incineració documentat a les terres sud-occidentals catalanes. Consta de petits túmuls cobrint les urnes que contenien les cendres i l’aixovar del difunt.

Infolleida