Almacelles aprova iniciar la licitació de la conservació dels camins per un import de prop de 200.000 euros

18/05/2020

Suposa establir tasques de conservació de la xarxa de camins del terme municipal durant dos anys.

En la Junta de Govern de data 12 de maig, l’Ajuntament d’Almacelles va acordar l’aprovació del contracte d’execució de l'obra inclosa al Projecte Tècnic de manteniment dels camins de terra i soteig dels camins amb reg asfàltic. Aquesta obra comporta una inversió que volta els 200.000 euros i suposa establir tasques de conservació de la xarxa de camins del terme municipal durant dos anys, a fi que les actuacions no es paralitzin d’un any a un altre amb noves licitacions i les millores es puguin anar fent de manera més continuada i efectiva.
Infolleida