Les darreres excavacions a l’ermita de Sant Jaume determinen quatre fases constructives

10/10/2019

Així ho ha determinat la Secció d’Arqueologia de la Diputació de Lleida durant la segona fase dels treballs

Les darreres excavacions dutes a terme a l’ermita de Sant Jaume han determinat que l’edificació va passar per quatre fases constructives, des del segle XVII fins al XX.

Durant la segona quinzena de setembre s’ha dut a terme la segona campanya d’excavació arqueològica a l’ermita de Sant Jaume de La Granja d’Escarp, per tal de determinar les fases constructives i procedir en un futur a l’arranjament de tot l’interior.

Els treballs han estat desenvolupats per la Secció d’Arqueologia de la Diputació de Lleida, amb la participació de voluntaris i de personal aportat per l’ajuntament de La Granja d’Escarp, i s’ha comptat amb la col·laboració de l’Associació d’Amics de l’Ermita de Sant Jaume i de la Secció de Topografia de la Diputació de Lleida.

En base a aquests treballs, s’ha pogut determinar l’existència de quatre fases constructives. En una primera (datada a la primera meitat del segle XVII), es va dur a terme el bastiment del cos quadrat situat a l’est del conjunt actual, amb porteta al mur nord i gran fornícula al mur de llevant. Probablement tenia un porxo per la banda occidental. En aquesta fase i el paviment era de lloses.

A la segona fase (primera meitat del segle XVII), es va fer la reforma del cos anterior amb el bastiment d’un gran altar al costat de llevant que va tapar part de la fornícula; es va tapiar la porteta del costat nord i es confirma l’existència d’un cos per la banda occidental. Es cobriria tot amb una cúpula semiesfèrica i amb petxines decorades i es fa l’esglaó de carreus per la banda oest. El paviment era de morter vermellós.

Durant una tercera fase (segle XVIII), s’estima que es va fer la construcció del gran cos de ponent, que esdevé una gran nau coberta a doble vessant i sostinguda per dos arcs diafragmàtics de mig punt.  Dos permòdols  són emprats com a llindar de la porta d’entrada. Es fa la construcció d’un cor i els paviments són de rajola, amb inhumació secundària i una rampa i forats de bastida per l’obra.

La quarta i darrera fase correspon a la primera meitat del segle XX i inclou la remodelació de l’ermita, que posteriorment va patir la destrucció durant la Guerra Civil i que, ara, a principis del segle XXI, ha pogut recuperar la coberta.

Aquestes dades es van donar a conèixer aquest dimecres durant una visita a l’edificació en què hi van ser presents, a més dels arqueòlegs de la Diputació, l’alcalde de La Granja d’Escarp, Manel Solé, i membres de l’Associació d’Amics de l’Ermita de Sant Jaume.

 

Infolleida