L’Ajuntament d’Alcarràs incorpora una enginyera tècnica agrònoma per a gestionar un projecte FEDER sobre la producció porcina sostenible

14/11/2019

Al concurs oposició s’hi havien presentat 6 aspirants i la guanyadora serà contractada per un període estimat de 3 anys, a jornada complerta

L’Ajuntament d’Alcarràs ha finalitzat el procés selectiu per a la contractació temporal d’una persona en possessió d’un títol d’enginyeria tècnica agrònoma, equivalent o superior, en règim laboral, a jornada complerta i amb una durada estimada de 3 anys, per a gestionar un projecte FEDER, sobre la producció porcina sostenible i intel·ligent, que contribueixi a solucionar, en la mesura del possible, la problemàtica de les dejeccions ramaderes.

 

Els aspirants han hagut d’acreditar coneixements de Llengua Catalana, superar la fase d’oposició, que constava d’una prova tipus test amb 30 preguntes sobre la temàtica a desenvolupar, així com la posterior valoració de mèrits per part del tribunal qualificador.

 

PECT – Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial

En aquest sentit, alguns dels coneixements més destacats que haurà de gestionar la nova enginyera contractada són els relacionats amb el Projecte Porcí de Lleida, la producció sostenible i intel·ligent; així com del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), especialment de l’operació porcí-dejeccions.

 

L’objectiu estratègic general del PECT és impulsar la recerca, la innovació, la transferència de resultats i l’ús de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, en la producció porcina amb la finalitat d’optimitzar-ne l’eficiència, millorar la sanitat, i transformar les dejeccions ramaderes en recursos fertilitzants, en línia amb els principis de l’economia circular.

 

Aquest projecte té en compte que la indústria agroalimentària representa una de les activitats econòmiques més importants a Catalunya. En concret, el sector porcí té a Lleida un paper rellevant, en termes de producció, transformació, ocupació i valor afegit, amb la presència de grups empresarials molt potents, i una xarxa d’explotacions intensives que s’estén per bona part del territori. Dins del sector agroalimentari animal de la demarcació, el porcí hi té un pes del 75% en termes de facturació, i ocupa a gairebé 2.500 persones.

 

A més a més, cal afegir les 2.874 explotacions censades el 2014 i el fet que Lleida lidera la distribució de cens porcí a Catalunya, amb 4.256.070 caps (57,07%), seguida per Barcelona (24,65%), Girona (11,71%) i Tarragona (6,56%). També es situa en primera posició pel que fa al nombre d’explotacions porcines, concentrant un 47,73 % de les existents a tot Catalunya, molt per sobre de la resta de demarcacions.

 

Infolleida. FOTO: Diputació de Lleida