L’Ajuntament d'Aitona enderroca part d’un immoble del carrer de les Eres que es trobava en estat de ruïna imminent

04/05/2022

Les despeses i indemnitzacions per aquesta actuació hauran de ser liquidades per la persona propietària de l’immoble.

Aquesta setmana l’Ajuntament d’Aitona ha procedit a l’enderrocament d’una part d’un immoble situat al carrer de les Eres número 7 i que ha estat declarat en estat de ruïna imminent tal com determinava l’informe tècnic elaborat pel consistori.

Les tasques d’enderrocament han tingut un cost total de 6.276,40€ (IVA inclòs) que ha estat assumit íntegrament per l’Ajuntament. Amb tot, un cop finalitzades les actuacions a l’immoble, les despeses i indemnitzacions que l’Ajuntament ha hagut de satisfer per a l’execució de les actuacions, hauran de ser liquidades per la persona propietària de l’immoble.

Els fets es remunten al passat 21 d’abril, quan els agents municipals van comunicar que a l’immoble situat al carrer de les Eres número 7 s’hi havia produït un despreniment de part del ràfec decoberta cap a la via pública. Els serveis tècnics de l’Ajuntament van efectuar una visita a l’immoble i es va comprovar que hi havia un edifici format per planta baixa i planta primera, destinat a magatzem i traster, el qual amenaçava de ruïna tècnica, ja que els materials de gran part dels seus elements portants i estructurals patien lesions importants i presentaven danys que en comprometien l’estabilitat, la reparació dels quals no era possible pels mitjans tècnics normals.

A més, segons l’informe tècnic hi havia risc imminent per a la seguretat de les persones o les coses, perquè en qualsevol moment es podien produir més despreniments cap a la via pública o l’enfonsament de qualsevol element de façana.

En aquest sentit, aquesta situació s’ha derivat per un incompliment previ del deure deconservació de l’edificiper part de la seva propietat; i per tot plegat, l’Ajuntament incoarà un expedient sancionador als responsables.

Infolleida