Enllestida la primera fase de les obres del nou camí a l’ermita de Sant Jaume de La Granja d’Escarp

18/11/2020

La segona fase inclou els acabats i millores d’un vial que l’Ajuntament vol potenciar com a ruta turística pels seus atractius naturals, paisatgístics i culturals.

L’Ajuntament de La Granja d’Escarp ha finalitzat les obres d’obertura del
nou traçat del camí d'accés per a vianants a l'ermita de Sant Jaume.
Un cop completada aquesta fase inicial, ha començat la segona part
dels treballs, que consisteix en l’execució dels acabats del camí i inclou
el refinat i la compactació de la plataforma, el drenatge, la col·locació
d’una barana fusta, la plantació de vegetació i la instal·lació d’altres
elements.
L’obra resultant serà un nou camí per a vianants, d'uns 2 metres
d'ample i més d'1 quilòmetre de longitud. Uneix la part final del
municipi, la zona esportiva, amb l'ermita, i la major part del seu traçat
és obert a mitja serra.
Un cop finalitzat, serà un camí que l'Ajuntament vol potenciar
turísticament per les seves magnífiques vistes del bosc de ribera de
Sant Jaume, un cop el riu Segre ha rebut les aigües del Cinca, després
de l'Aiguabarreig, una zona amb un gran atractiu natural, paisatgístic i
cultural.
Infolleida