Torrefarrera inspecciona les firetes de la Festa Major perquè compleixin les mesures de seguretat

08/09/2017

S'han revisat 15 atraccions de fira i 5 casetes

Torrefarrera prepara el recinte de les firetes amb les màximes precaucions. Tot i que la major part dels municipis no ho sol·liciten, el consistori considera oportuna la contractació d’un tècnic especialitzat per evitar possibles ensurts, i més, tenint en compte la gran quantitats de nens i nenes que resideixen a la localitat.

Un enginyer de l'empresa Enginyeria EOF ha realitzat els controls de seguretat a les 15 atraccions de fira i 5 casetes per tal de garantir la seva estabilitat i seguretat per als usuaris, així com la protecció dels diferencials elèctrics.

La majoria d’accidents es solen produïr per errors mecànics i de diseny, tot i que un petit percentatge son producte de l’error humà per imprudències dels usuaris o negligències dels operadors.

Joan Llompart